کلیدواژه‌ها = نخود
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 507-524

10.22077/escs.2018.1378.1295

یوسف سهرابی؛ وریا ویسانی؛ غلامرضا حیدری؛ خسرو محمدی؛ کاظم قاسمی گلعذانی


2. ارزیابی تحمل به تنش خشکی لاین‌های امید بخش نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از شاخص‌های مقاومت به خشکی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 289-299

10.22077/escs.2018.420.1079

اکبر شعبانی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی مصطفایی؛ محسن سعیدی؛ سید سعید پورداد


3. ارزیابی قابلیت آزمون تنش اسمزی برای پیش‌بینی سبز شدن و استقرار گیاهچه‌های نخود (Cicer arietinum L.) در مزرعه

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-89

10.22077/escs.2017.533

پروین بیات؛ مختار قبادی؛ محمد اقبال قبادی؛ غلامرضا محمدی