کلیدواژه‌ها = کاتالاز
تعداد مقالات: 10
2. بررسی بیان ژن‌های پاداکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گندم نان تحت تنش فلز جیوه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 653-665

10.22077/escs.2019.1992.1487

حوریه نجفی؛ سعید نواب پور؛ خلیل زینلی نژاد


5. بررسی پاسخ گندم (.Triticum aestivum L) به مصرف سلنیم تحت شرایط تنش کادمیم

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 291-305

10.22077/escs.2018.1285.1263

بصیر عطاردی؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی؛ پیمان کشاورز


8. اثر نانو ذرات نقره بر صفات فیزیولوژیک برخی اکوتیپ‌های زعفران (.Crocus sativus L) خراسان جنوبی تحت تنش کم‌آبی ملایم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 627-643

10.22077/escs.2017.701.1135

بتول صابرتنها؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ زهره علیزاده


9. بررسی اثر سطوح مختلف کم‌آبیاری بر ویژگی های بیوشیمیایی و عملکرد ماش (Vigna radiate L.)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 193-201

10.22077/escs.1396.576

شمس الدین اسکندرنژاد؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان