کلیدواژه‌ها = کم‌آبیاری
تعداد مقالات: 5
1. ببررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر غلظت و میزان برداشت عناصر غذایی دانه ذرت

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 749-762

10.22077/escs.2020.2261.1577

علی کریمی؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ ایرج نصرتی


2. ارزیابی خصوصیات رنگ کاسبرگ در گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تأثیر مدیریت آبیاری، تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا و مصرف اسید هیومیک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 571-582

10.22077/escs.2017.113.1029

حمیدرضا فلاحی؛ مرتضی قربانی؛ مهسا اقحوانی شجری؛ علیرضا صمدزاده؛ مهدی خیاط؛ زهرا مرکی؛ امیرحسن اسعدیان


3. بررسی شاخص‌های جوانه زنی بذر های تولیدی گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 307-313

10.22077/escs.2016.421

مجید رضائی تولائی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمدحسین نجفی مود؛ رسول مظلوم شهرکی


4. بررسی نقش گلایسین‌بتائین در افزایش مقاومت به خشکی گیاه سورگم (Sorghum bicolor L.) در شرایط مزرعه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 139-147

10.22077/escs.2016.360

هدا کدخدایی؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد علی حکیم زاده