کلیدواژه‌ها = ماده خشک
تعداد مقالات: 4
2. رقابت تاج‌خروس‌سفید (.Amaranthus albus L)، خرفه (.Portulaca oleracea L) و ارزن‌معمولی (.Panicum miliaceum L) تحت تنش شوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 573-583

10.22077/escs.2018.1344.1281

محمد جواد بابائی زارچ؛ سهراب محمودی؛ سیدوحید اسلامی؛ غلام رضا زمانی


3. تاثیر پیش تیمار بذر با اسید آبسیزیک در القای تحمل به تنش گرما در گیاهچه‏ ی ذرت (Zea mays L.)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 641-653

10.22077/escs.2017.104.1027

محمود عطارزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ مجید رجایی؛ فرزانه پولادی


4. بررسی تأثیر تنش کم‌آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14

10.22077/escs.2016.295

حمیدرضا باقری؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ جواد طایی؛ عبدالمحمد محنت‌کش؛ بهرام اندرزیان