نویسنده = احمد غلامعلی زاده
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر EDTA و آمونیوم مولیبدات بر افزایش کارآیی زیست فراهمی و کاهش تنش سرب توسط ذرت

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 973-987

10.22077/escs.2019.1421.1310

شیوا توحیدی؛ احمد غلامعلی زاده؛ محمد رضا اصغری پور؛ هرمز نقوی


2. اثر اسیدهیومیک استخراجی از منابع مختلف بر صفات آفتابگردان رشد یافته در یک خاک‌ آهکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 617-630

10.22077/escs.2019.1418.1307

فاطمه طالع فراهی؛ احمد غلامعلی زاده؛ آرش همتی


3. اثر منابع پتاسیم بر جذب و کاهش تنش کادمیوم توسط کلزا (.Brassica napus L)

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 307-317

10.22077/escs.2018.1033.1203

زهرا قربانپور؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ امیر لکزیان؛ ابولفضل عباسپور