نویسنده = محمد رضا مرادی تلاوت
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گل‌گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L) در شرایط قطع آبیاری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 519-531

10.22077/escs.2019.2035.1504

حدیث حسنوند؛ سید عطاءاله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ عادل پشتدار


2. ارزیابی ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش گرمای آخر فصل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 607-616

10.22077/escs.2018.1358.1297

هنا عبوده؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ علی مشتطی؛ سیدهاشم موسوی


3. تاثیر محلول‌پاشی برگی سیلیسیم‌دی اکسید نانو و غیر نانو بر عملکرد و توزیع مجدد ماده خشک گندم در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 377-388

10.22077/escs.2019.1191.1244

عمران پارساپور؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدحسین قرینه؛ حسن فیضی؛ محمد رضا مرادی تلاوت