کلیدواژه‌ها = تحمل به خشکی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی، پوشش سطح خاک و پژمردگی ژنوتیپ های چغندرقند

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 363-375

10.22077/escs.2017.8.1002

سعید صادق زاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ پرویز فصاحت


2. بررسی کاربرد سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر دورهای مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 213-223

10.22077/escs.2017.578

احمد رضا دهقانی تفتی؛ حسین شمسی؛ ابوالفضل مروتی؛ محمد جواد بابائی زارچ؛ محمدحسن دهقانی تفتی


3. گزارش علمی کوتاه: ارزیابی وگزینش لاین های بین المللی جو تحت شرایط خشکی آخر فصل

دوره 4، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 87-91

10.22077/escs.2011.101

احمد رضا کوچکی؛ اشکبوس امینی؛ محمد شریف الحسینی؛ حمید رضا کمیلی