کلیدواژه‌ها = کود اوره
تعداد مقالات: 2
1. اثر کاربرد کودهای زیستی و کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط تنش‌کمبود آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1807.1434

سیده سمیرا طباطبایی؛ محسن جهان؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


2. واکنش ژنوتیپ‌های جو (.Hordeum vulgare L) به سطوح مختلف مصرف کود نیتروژن در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2018.1375.1296

کاوه قادری؛ سلیمان محمدی؛ محمدرضا داداشی؛ عزیز مجیدی