کلیدواژه‌ها = آفتابگردان
تعداد مقالات: 4
4. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سه رقم آفتابگردان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 59-68

10.22077/escs.2010.83

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح وش؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ آیتک صادقی