کلیدواژه‌ها = استقرار گیاهچه
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی آزمون تنش اسمزی برای پیش‏ بینی قدرت سبز شدن بذر عدس (.Lens culinaris Medic) در مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1059-1072

10.22077/escs.2018.1085.1217

ثمین لطفی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی-هنرمند؛ محمد اقبال قبادی