کلیدواژه‌ها = دمای برگ
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا تحت تأثیر تلقیح و عدم تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 413-423

10.22077/escs.2019.2131.1531

علی نخ زری مقدم؛ ناصر صمصامی؛ علی راحمی کاریزکی؛ اسماعیل قلی نژاد


2. واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون‌های سیتوکینین و اکسین

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

10.22077/escs.2018.1116.1229

علی ماهرخ؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر؛ رجب چوکان


3. تاثیر پیش تیمار بذر با اسید آبسیزیک در القای تحمل به تنش گرما در گیاهچه‏ ی ذرت (Zea mays L.)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 641-653

10.22077/escs.2017.104.1027

محمود عطارزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ مجید رجایی؛ فرزانه پولادی