کلیدواژه‌ها = کم آبی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام ذرت تحت شرایط تنش خشکی و کاربرد مایکوریزا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1165-1178

10.22077/escs.2019.1752.1402

خاطره توکلی اوجانی؛ ورهرام رشیدی؛ مهرداد یارنیا؛ علیرضا تاری نژاد؛ بهرام میرشکاری


3. تأثیر کم آبی و میکوریزا بر عملکرد دانه، خصوصیات زایشی و فیزیولوژیکی ارقام ذرت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 227-239

10.22077/escs.2017.374.1073

میکائیل نوردخت؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


4. تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 225-235

10.22077/escs.2017.579

امین محمدی؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه الاسلامی