نویسنده = یوسف سهرابی
تعداد مقالات: 3
2. اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 763-779

10.22077/escs.2019.1398.1302

یوسف سهرابی؛ امیر احمدی؛ غلامرضا حیدری؛ عادل سی و سه مرده


3. تأثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 507-524

10.22077/escs.2018.1378.1295

یوسف سهرابی؛ وریا ویسانی؛ غلامرضا حیدری؛ خسرو محمدی؛ کاظم قاسمی گلعذانی