نویسنده = علی نخ‌زری مقدم
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) رقم آزاد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 873-882

10.22077/escs.2017.808.1159

ارازقلی خوجم‌لی؛ علی نخ‌زری ‌مقدم؛ مهدی ملاشاهی؛ لیلا آهنگر


2. تأثیر آبیاری تکمیلی و تقسیط نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماش (.Vigna radiata L)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 591-602

10.22077/escs.2018.849.1167

عبدالحمید آقجه لی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


3. تأثیر اسید هیومیک، تراکم و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) محلی نیشابور

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 183-192

10.22077/escs.2017.575

علی نخ‌زری مقدم؛ نادیا پارسا؛ حسین صبوری؛ سعید بختیاری