نویسنده = مختار قبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر قطع آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L., S.C.704) در کشت تابستانه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1151-1163

10.22077/escs.2019.1623.1365

علی کریمی؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ ایرج نصرتی


2. ارزیابی آزمون تنش اسمزی برای پیش‏ بینی قدرت سبز شدن بذر عدس (.Lens culinaris Medic) در مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1059-1072

10.22077/escs.2018.1085.1217

ثمین لطفی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی-هنرمند؛ محمد اقبال قبادی