نویسنده = فرشید قادری فر
تعداد مقالات: 5
1. کمی سازی اثرات دما بر جوانه زنی و القای کمون ثانویه در ارقام مختلف جو

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 995-1007

10.22077/escs.2020.2218.1561

محسن ملک؛ ساعد حمیدی؛ فرشید قادری فر؛ مرتضی گرزین؛ محمد هادی پهلوانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم


2. اثر تنش اسمزی بر دماهای کاردینال جوانه زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 341-352

10.22077/escs.2017.492.1096

امید انصاری؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر؛ بهنام کامکار


3. ارزیابی جوانه ‏زنی بذرهای گندم با سطوح مختلف قدرت بذر با استفاده از مدل هیدروتایم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 403-413

10.22077/escs.2017.18.1004

مژده جمالی؛ فرشید قادری فر؛ حمید رضا صادقی پور؛ الیاس سلطانی؛ سید مجید عالیمقام


4. کاربرد مدل هیدروتایم در کمی‌سازی پاسخ جوانه‌زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.) به پتانسیل آب

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-77

10.22077/escs.2017.532

امید انصاری؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری‌فر؛ بهنام کامکار


5. مدل هیدروتایم: معرفی و کاربرد آن در تحقیقات بذر

دوره 7، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 41-52

10.22077/escs.2014.154

سید مجید عالیمقام؛ فرشید قادری فر