اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 326
تعداد مشاهده مقاله 127656
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 107650
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 3 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 31 روز
زمان داوری 10 روز
زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
زمان عدم پذیرش 32 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 45 روز