اسامی داوران مقاله های دوره 11 شماره 1

10.22077/escs.2018.714

اسامی داوران مقاله ­های جلد 11 شماره 1 (به ترتیب حروف الفباء)

دکتر محمد آرمین،                            دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

دکتر امین آناقلی،                               مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر محمد علی ابوطالبیان،                  دانشگاه بوعلی سینا

دکتر عزت ا له اسفندیاری،                   دانشگاه مراغه

دکتر حمداله اسکندری،                       دانشگاه پیام نور

دکتر محمد رضا اصغری پور،                دانشگاه زابل

دکتر رسول اصغری زکریا،                   دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مسعود اصفهانی،                         دانشگاه گیلان

دکتر غلامعلی اکبری،                         دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان

دکتر ایرج اله­دادی،                            دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان

دکتر مهرزاد اله قلی پور،                     موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر یحیی امام،                                دانشگاه شیراز

دکتر رضا امیرنیا،                                دانشگاه ارومیه

دکتر حمزه امیری،                              دانشگاه لرستان

دکتر مهدیه امیری نژاد،                       دانشگاه جیرفت

دکتر علی ایزانلو،                               دانشگاه بیرجند

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی،                 دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمیدرضا بلوچی،                       دانشگاه یاسوج

دکتر عباس بیابانی،                             دانشگاه گنبد کاووس

دکتر مهدیه پارسائیان،                         دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر سید سعید پورداد،                       موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکتر هادی پیراسته انوشه،                    مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر افشین توکلی،                            دانشگاه زنجان

دکتر احمد جعفرنژاد،                          ایستگاه تحقیقات نیشابور

دکتر محسن جهان،                             دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس حسن حمیدی،                        مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر پرویز حیدری،                           دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر عباس خاشعی سیوکی،                 دانشگاه بیرجند

دکتر سعید خاوری خراسانی،                مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر سارا خراسانی نژاد،                      دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر سرور خرم دل،                           دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ابراهیم خلیلوند بهروزیار،             دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دکتر محمدباقر خورشیدی،                   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

دکتر علیرضا دادخواه،                         دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان

دکتر حمید رضا ذبیحی،                      مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر اصغر رحیمی،                            دانشگاه ولیعصر رفسنجان

دکتر سیده ساناز رمضانپور،                  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر غلامحسن رنجبر،                        مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر علیرضا زبرجدی،                        دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر مهدی زهراوی،                          موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر احسان اله زید علی،                     دانشگاه ایلام

دکتر نورعلی ساجدی،                        دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دکتر کریم سرخه،                             دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علیرضا سیروس مهر،                   دانشگاه زابل

دکتر غلامرضا شریفی،                        دانشگاه هرمزگان

دکتر فرید شکاری،                             دانشگاه زنجان

دکتر مهدی صادقی شعاع،                    موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر رضا صالحی محمدی،                   دانشگاه تهران

دکتر عاطفه صبوری،                          دانشگاه گیلان

دکتر فریده صدیقی دهکردی،               دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمد ضابط،                             دانشگاه بیرجند

دکتر جواد طایی سمیرمی،                   دانشگاه جیرفت

دکتر عبدالوهاب عبدالهی،                    موسسه‌ تحقیقات‌ کشاورزی دیم‌

دکتر بهرام علیزاده،                             موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر سیدفاضل فاضلی کاخکی،            مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر عزت اله فرشادفر،                       دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر روزبه فرهودی،                          دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

دکتر سینا فلاح،                                 دانشگاه شهرکرد

دکتر الهیار فلاح،                               موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر حمیدرضا فلاحی،                       دانشگاه بیرجند

دکتر اسماعیل قلی نژاد،                       دانشگاه پیام نور

دکتر علی کاظمی پور،                        دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مهدی کاکایی،                           دانشگاه پیام نور

دکتر همایون کانونی،                          مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

دکتر امین لطفی جلال آبادی،                دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

دکتر رضا محمدی،                             موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکتر محمدرضا مرادی تلاوت،              دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر سیدعلی­محمد میرمحمدی میبدی،  دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر جعفر نباتی،                               دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شهلا نجفی،                               دانشگاه زابل

دکتر علی نخ زری مقدم،                     دانشگاه گنبدکاووس

دکتر سعید نواب­پور،                          دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر مهدی نورزاده حداد،                   دانشگاه پیام نور

دکتر حسن نوریانی،                           دانشگاه پیام نور

دکتر یوسف هاشمی نژاد،                    مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر سعید یوسف زاده،                      دانشگاه پیام نور