دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثر اسید سالیسیلیک بر رونوشت برداری از ژن بتائین آلدهید دهیدروژناز در سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L) رقم آگریا تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1847.1436

فرزانه فخیمی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ نعمت سخندان بشیر؛ غلامرضا گوهری


2. ارزیابی لاین‌های پیشرفته سویا و ارقام والدینی در محیط بدون تنش و تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1792.1412

زبیده کهن پور؛ عاطفه صبوری؛ ابراهیم هزارجریبی؛ علی اعلمی


3. کارایی برخی صفات فیزیولوژیکی در ارزیابی تحمل لاین‌های پیشرفته جو (.Hordeum vulgare L) به تنش خشکی انتهای فصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

10.22077/escs.2019.1817.1424

رضا شهریاری؛ حسین شهبازی؛ نسیم هجران؛ سمیه سیف برقی


4. واکنش ژنوتیپ‌های جو (.Hordeum vulgare L) به سطوح مختلف مصرف کود نیتروژن در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2018.1375.1296

کاوه قادری؛ سلیمان محمدی؛ محمدرضا داداشی؛ عزیز مجیدی


5. اثر تنش کم آبی بر شاخص های فتوسنتزی سه رقم نخود زراعی (.Cicer arietinum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1815.1422

محمد علیزاده؛ نظام آرمند؛ مجید رستمی؛ سعید رضا حسین زاده


6. تأثیر تنش آبی بر اندام‌های هوایی، ریشه و عملکرد گندم دوروم (.Triticum durum Desf) در کشت مخلوط ژنوتیپ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1827.1429

مریم میردورقی؛ محمدصادق تقی زاده؛ علی بهپوری


7. مطالعه کیفیت و عملکرد دانه کلزا رقم هایولا 401 با کود مرکب آهن، روی و منگنز تحت تنش قطع آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1800.1414

خوشناز پاینده؛ مانی مجدم؛ نازلی دروگر


8. اثر کاربرد کودهای زیستی و کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط تنش‌کمبود آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1807.1434

سیده سمیرا طباطبایی؛ محسن جهان؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


9. تأثیر کاربرد بیوچار، پرایمینگ و محلول‌پاشی با آب و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1823.1426

عبداله ساجدی؛ نورعلی ساجدی


10. ارزیابی محلول‌پاشی کائولین در افزایش مقاومت به کم آبیاری ریحان بنفش (Ocimum basilicum var. purpurascens)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1864.1442

مهشید سالاری؛ حمید سودائی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ رستم یزدانی بیوکی


11. مطالعه شاخص‌های جوانه‌زنی بذر در ژنوتیپ‌های گندم نان (.Tritium aestivum L) تحت تنش خشکی شبیه سازی شده با پلی اتیلن گلیکول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1828.1430

محمد دشتکی؛ محمد رضا بی همتا؛ اسلام مجیدی؛ رضا عزیزی نژاد


12. امکان سنجی استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه جداسازی سازی شده از گره به منظور افزایش مقاومت گیاه یونجه (.Medicago sativa L) به تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1809.1419

فاطمه نوری؛ حسن اعتصامی؛ حمید نجفی زرینی؛ نیر اعظم خوش خلق سیما؛ غلامعلی رنجبر


14. ارزیابی مزرعه‌ای تنش کوتاه‌مدت گرما در قبل و بعد از گل‌دهی بر کربوهیدرات‌های محلول گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) در شرایط آب‌وهوایی اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1835.1432

علیرضا برجیان بروجنی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سید عطاالله سیادت؛ خلیل عالمی سعید؛ محمدرضا جلال کمالی


15. اثر محلول ‏پاشی روی و بور بر سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه گندم نان تحت تنش گرمای انتهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1791.1411

حسین کمائی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ماشاالله دانشور؛ فرهاد نظریان


16. اثر محلول‏ پاشی آهن، روی و منگنز بر صفات فیزیولوژیک، زراعی و پروتئین گندم تحت تنش گرمای انتهای فصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1888.1452

حسین کمائی؛ حمیدرضا عیسوند


17. تأثیر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت سمیت آرسنیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1841.1435

لیلا فهمیده؛ علی اصغر قادری؛ ایوب مزارعی؛ امیر رجبی


18. بررسی پاسخ گندم به سطوح مختلف کود فسفر و شوری در شرایط مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1799.1413

مهدی کریمی؛ بابک خیام باشی؛ سیدعلی محمد چراغی؛ مجید نیکخواه؛ محمد حسن رحیمیان؛ هادی پیراسته انوشه؛ مهدی شیران تفتی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی