تنش‌های محیطی در علوم زراعی (ESCS) - مقالات آماده انتشار