کلیدواژه‌ها = هدایت روزنه‌ای
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر زئولیت بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیک ارزن پروسو (.Panicum miliaceum L) تحت مدیریت کم‌آبیاری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 415-427

10.22077/escs.2018.1376.1293

محمودرضا تدین؛ هدایت‌الله کریم‌زاده سورشجانی


3. واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون‌های سیتوکینین و اکسین

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

10.22077/escs.2018.1116.1229

علی ماهرخ؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر؛ رجب چوکان