کلیدواژه‌ها = سرعت رشد نسبی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر زئولیت بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیک ارزن پروسو (.Panicum miliaceum L) تحت مدیریت کم‌آبیاری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 415-427

10.22077/escs.2018.1376.1293

محمودرضا تدین؛ هدایت‌الله کریم‌زاده سورشجانی