کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 34
3. تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا تحت تأثیر تلقیح و عدم تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 413-423

10.22077/escs.2019.2131.1531

علی نخ زری مقدم؛ ناصر صمصامی؛ علی راحمی کاریزکی؛ اسماعیل قلی نژاد


5. بررسی اثر قطع آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L., S.C.704) در کشت تابستانه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1151-1163

10.22077/escs.2019.1623.1365

علی کریمی؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ ایرج نصرتی


7. اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک (.Ricinus communis L)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 747-762

10.22077/escs.2019.1452.1320

فردانه اوسطی؛ تورج میر محمودی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ سامان یزدان ستا؛ حسن منیری فر


9. بررسی ارتباط برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای با عملکرد و اجزای آن در شرایط تنش آبی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 725-733

10.22077/escs.2019.1503.1338

علی آذری نصرآباد؛ سید محسن موسوی نیک؛ محمد گلوی؛ مسعود خزاعی؛ سید علیرضا بهشتی؛ علیرضا سیروس مهر


10. اثر سیلیکون بر افزایش تحمل به خشکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش رطوبتی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 847-863

10.22077/escs.2019.1559.1349

مرضیه عسکرنژاد؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ پریزاد ماوندی


11. ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی غلات سردسیری تحت شرایط کم آبیاری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 673-683

10.22077/escs.2019.1489.1331

سامیه آقچلی؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلام علیپور علمداری؛ عبدالطیف قلی زاده؛ سیده حکیمه داودی


12. ارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی در چند گونه‌ زراعی و وحشی گندم تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 685-696

10.22077/escs.2019.1473.1325

حامد دروگر؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ رحمت محمدی


15. تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و محلول‌پاشی کیتوزان بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 471-480

10.22077/escs.2018.1374.1292

معصومه نعیمی؛ محمد صادق دهقانی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حمید جباری


16. اثر اسیدهیومیک استخراجی از منابع مختلف بر صفات آفتابگردان رشد یافته در یک خاک‌ آهکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 617-630

10.22077/escs.2019.1418.1307

فاطمه طالع فراهی؛ احمد غلامعلی زاده؛ آرش همتی


21. اثر نانو ذرات نقره بر صفات فیزیولوژیک برخی اکوتیپ‌های زعفران (.Crocus sativus L) خراسان جنوبی تحت تنش کم‌آبی ملایم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 627-643

10.22077/escs.2017.701.1135

بتول صابرتنها؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ زهره علیزاده


22. ارزیابی تحمل به شوری در نسل پنجم (M5) لاین‌های گندم نان با استفاده از روش‌‌های بای‌پلات و تجزیه عاملی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 365-379

10.22077/escs.2017.321.1061

علی رضا عسکری کلستانی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ اعظم برزویی؛ حسن سلطانلو؛ سعید نواب پور


23. تأثیر تنش شوری بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 413-420

10.22077/escs.2018.953.1188

مهیا قربانی؛ زهرا موحدی؛ عزیزالله خیری؛ مجید رستمی


25. اثر تلقیح بذری قارچ Piriformospora indica و محلول پاشی پاکلوبوترازول بر مقاومت به تنش سرمازدگی در گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 459-474

10.22077/escs.2017.615

معصومه علی زاده فروتن؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ ولی اله بابائی زاد