کلیدواژه‌ها = تعرق
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش کم آبی بر شاخص های فتوسنتزی سه رقم نخود زراعی (.Cicer arietinum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1815.1422

محمد علیزاده؛ نظام آرمند؛ مجید رستمی؛ سعید رضا حسین زاده


2. تأثیر شوری و کم‌آبیاری بر توزیع یونی در بافت‌های مختلف ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1291-1302

10.22077/escs.2019.1744.1398

وحید اطلسی پاک؛ امید بهمنی؛ سمیرا افشین نیک