کلیدواژه‌ها = "پلی اتیلن گلایکول"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین های پیشرفته گندم دوروم (.Triticum durum L)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 697-707

10.22077/escs.2019.1532.1347

صغرا امامی؛ علی اصغری؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد؛ علی رسولزاده؛ الناز رمزی