کلیدواژه‌ها = درصد روغن
تعداد مقالات: 8
2. اثر متقابل زئولیت کلینوپتیلولیت و تنش شوری در مراحل زایشی بر چهار رقم کلزا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 393-400

10.22077/escs.2017.354.1076

وحید اسماعیل زاده؛ حسین زاهدی؛ یونس شرقی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ سید علی علوی اصل


3. تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل‏ هندی(B.juncea L.)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 445-457

10.22077/escs.2017.302.1062

سمیرا مروجی؛ غلامرضا زمانی؛ محمد کافی؛ زهره علیزاده


5. تأثیر کیتوزان و زئولیت بر رشد و عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مختلف آبیاری در یزد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 163-172

10.22077/escs.2016.362

سید علی علوی اصل؛ سیروس منصوری فر؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ کمال سادات اسیلان؛ سید علی طباطبایی؛ مهرداد مرادی قهدریجان


6. گزارش علمی کوتاه: اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 193-196

10.22077/escs.2013.125

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح‌وش؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد باقر خورشیدی بنام


7. اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus.annuus L.)

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 165-172

10.22077/escs.2012.108

زهره بنی عباس شهری؛ غلامرضا زمانی؛ محمد حسن سیاری زهان


8. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سه رقم آفتابگردان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 59-68

10.22077/escs.2010.83

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح وش؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ آیتک صادقی