کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 53
26. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه سه ژنوتیپ ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-21

10.22077/escs.2018.671

عباس خرمی؛ عنایت الله توحیدی نژاد


30. تأثیر اسید هیومیک، تراکم و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) محلی نیشابور

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 183-192

10.22077/escs.2017.575

علی نخ‌زری مقدم؛ نادیا پارسا؛ حسین صبوری؛ سعید بختیاری


32. تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare L.)

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 173-182

10.22077/escs.2017.540

یوسف احمدی خاندانقلی؛ غلامعلی اکبری؛ علی ایزدی دربندی؛ ایرج الله دادی


33. تأثیر سطوح مختلف آبیاری و زمان برداشت بر برخی خصوصیات زراعی و میزان اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 329-337

10.22077/escs.2017.461

اسماعیل رضائی چیانه؛ علیرضا پیرزاد؛ بهمن حسینی؛ سید هادی مدنی


39. ارزیابی ژنوتیپ‎های یولاف زراعی (Avena sativa L.) با استفاده از شاخص‎های تحمل خشکی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 259-272

10.22077/escs.2016.237

صحبت بهرامی نژاد؛ رضوان کشوری؛ رضا امیری


40. شناسایی لاین‌های متحمل به تنش خشکی در گندم نان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 249-258

10.22077/escs.2016.235

فاطمه محمدی؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


41. گزارش علمی کوتاه: ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 348-345

10.22077/escs.2016.248

علیرضا زبرجدی؛ عسگر سرتیپ؛ عبداله نجفی؛ عباس رضایی زاد


43. بررسی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیک و کیفی کلزا تحت تنش آبی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 35-49

10.22077/escs.2015.196

حمید جبّاری؛ غلامعباس اکبری؛ نیر اعظم خوش خلق سیما؛ امیرحسین شیرانی راد؛ ایرج اله دادی؛ فائزه تاجدینی


45. ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 155-171

10.22077/escs.2015.171

علی حامد؛ غلامعباس اکبری؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید جبّاری؛ سید علی طباطبایی


46. تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی برگ پرچم گندم نان در واکنش به تنش خشکی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-11

10.22077/escs.2014.151

مریم گل آبادی؛ زهرا عباسی؛ احمدرضا گل پرور


47. ارزیابی برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش شوری در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-85

10.22077/escs.2013.139

محمدحسین صابری؛ اشکبوس امینی؛ علیرضا صمدزاده؛ حمید تجلی


48. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی و ارتباط آنها با عملکرد و اجزای آن در ارقام پیشرفته گندم نان در شرایط تنش کم آبی پس از گرده افشانی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 47-63

10.22077/escs.2013.137

مجید عبدلی؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی هنرمند؛ سیروس منصوری‌فر؛ محمد اقبال قبادی


49. ارزیابی ژنوتیپ‌های بهاره گندم با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 99-113

10.22077/escs.2013.118

بهنام فیروزی؛ امید سفالیان؛ مجید شکرپور؛ علی رسول زاده؛ فاطمه احمدپور


50. اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus.annuus L.)

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 165-172

10.22077/escs.2012.108

زهره بنی عباس شهری؛ غلامرضا زمانی؛ محمد حسن سیاری زهان