کلیدواژه‌ها = کود
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 225-235

10.22077/escs.2017.579

امین محمدی؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه الاسلامی


2. تاثیر سه نوع کود بر درصد اسانس، رنگدانه های فتوسنتزی و تنظیم کننده های اسمزی در بابونه تحت تنش خشکی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 23-33

10.22077/escs.2010.80

الیاس آرزمجو؛ مصطفی حیدری؛ احمد قنبری؛ براتعلی سیاه سر؛ احمد احمدیان