کلیدواژه‌ها = زهکشی زیرزمینی
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز تأثیر تنش خشکی بر عملکرد، کارایی مصرف آب و شوری ناحیه ریشه برنج

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 375-385

10.22077/escs.2017.465

ابوالفضل ذبیحی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ مجتبی خوش روش