کلیدواژه‌ها = علف هرز
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه هرز تاتوره تماشایی (. Datura innoxia Mill)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22077/escs.2020.2362.1611

بهاره اسکندری؛ گودرز احمدوند؛ محمد علی ابوطالبیان