کلیدواژه‌ها = تنش آبی
تعداد مقالات: 4
1. اثر تنش کم آبی بر شاخص های فتوسنتزی سه رقم نخود زراعی (.Cicer arietinum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22077/escs.2019.1815.1422

محمد علیزاده؛ نظام آرمند؛ مجید رستمی؛ سعید رضا حسین زاده


2. بررسی اثر قطع آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L., S.C.704) در کشت تابستانه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1151-1163

10.22077/escs.2019.1623.1365

علی کریمی؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ ایرج نصرتی


3. شناسایی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) متحمل به خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-66

10.22077/escs.2017.531

امید نوروزی؛ الهه توکل؛ سید عبدالرضا کاظمینی