نویسنده = مریم عبدلی نسب
تعداد مقالات: 1
1. برآورد گرافیکی نحوه کنترل ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در لاین‌های S7 ذرت در شرایط نرمال و کمبود آب

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1049-1061

10.22077/escs.2019.1751.1401

معصومه زمانی فارسی؛ مهدی رحیمی؛ مریم عبدلی نسب؛ امین باقی زاده