نویسنده = آسا ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه ژنتیکی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی آفتابگردان تحت شرایط آبیاری مطلوب و محدود

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 331-346

10.22077/escs.2018.1216.1279

مهدی زهدی اقدم؛ فرخ درویش کجوری؛ مهدی غفاری؛ آسا ابراهیمی