نویسنده = امید بهمنی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شوری و کم‌آبیاری بر توزیع یونی در بافت‌های مختلف ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1291-1302

10.22077/escs.2019.1744.1398

وحید اطلسی پاک؛ امید بهمنی؛ سمیرا افشین نیک