نویسنده = مجید نبی پور
تعداد مقالات: 2
2. واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون‌های سیتوکینین و اکسین

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

10.22077/escs.2018.1116.1229

علی ماهرخ؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر؛ رجب چوکان