نویسنده = مانی مجدم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر تراکم و محلول‌پاشی اسیدهیومیک بر عملکرد کمی و جذب عناصر ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22077/escs.2020.2228.1565

صفورا کیانی؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ مجتبی علوی فاضل؛ علیرضا شکوه فر