نویسنده = شهرام رضوان بیدختی
تعداد مقالات: 1
1. واکنش گیاه زعفران (.Crocus sativus L) به تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-86

10.22077/escs.2016.301

احمد نظامی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ سارا سنجانی