نویسنده = سیروس جعفری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر شوری و کادمیوم بر برخی مولفه‌های رشد و جذب عناصر ریزمغذی توسط گیاه گشنیز (.Coriandrum sativum L)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 737-748

10.22077/escs.2018.875.1172

الهام نورعلی؛ حبیب اله نادیان؛ سیروس جعفری؛ مختار حیدری