نویسنده = حسینعلی رامشینی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سبزشدن توده ‏های ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش ‏های شوری و خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 567-578

10.22077/escs.2019.1430.1312

ماریه سادات میرفاضلی؛ غلامعباس اکبری؛ حسینعلی رامشینی


2. بررسی رابطه صفات ریشه با عملکرد دانه گندم در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

دوره 8، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-11

10.22077/escs.2015.189

الهام کلاهیان همدانی زاد؛ حسینعلی رامشینی؛ محمد قادر قادری؛ مهدی فاضل نجف آبادی