دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی تنوع تحمل نمونه‌های ژنتیکی نخود بومی تیپ کابلی در شرایط خشکی انتهای فصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2020.3873.1930

معصومه پوراسماعیل؛ همایون کانونی؛ فاطمه سیفی؛ علاءالدین کردناییج؛ بهزاد سرخی؛ علی سجاد بکایی


اثر محدودیت منابع فتوسنتزی بر عملکرد دانه و سایر خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های پیشرفته جو تحت شرایط کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.4059.1960

رقیه فاطمی؛ مهرداد یارنیا؛ سلیمان محمدی؛ ابراهیم خلیل وند؛ یهرام میرشکاری


بهبود صفات فیزیولوژیکی و عملکردی سویا با کاربرد ترکیبات مغذی و پلی‌آمین در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.4056.1959

پریسا شیخ زاده؛ محمد امانی؛ سعید خماری؛ ناصر زارع؛ نسرین رزمی


ارزیابی صفات ریشه‌ای ذرت علوفه‌ای (Zea mays L) در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی، تنش خشکی و کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22077/escs.2021.4073.1962

اسماعیل افشون؛ حسین مقدم؛ محمدرضا جهانسوز؛ مصطفی اویسی؛ احسان ربیعیان


بررسی تاثیر کاربرد گلایسین بتائین و اسید جیبرلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2020.3770.1911

میررضا میری؛ فرشاد قوشچی؛ حمید رضا توحیدی مقدم؛ حمیدرضا لاریجانی؛ پورنگ کسرایی


تأثیر محلول‌پاشی با کلات روی بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد لوبیا قرمز رقم افق (.Phaseolus vulgaris L) تحت تغییرات دما-دی‌اکسید کربن و تنش رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.4016.1953

سحر فلاح؛ خسرو عزیزی؛ حمید رضا عیسوند؛ امیدعلی اکبرپور؛ ناصر اکبری


اثرات تنظیم کننده های رشد و اسید آمینه پرولین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ذرت سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی در استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3988.1948

سید امیررضا طاهائی؛ محمد نصری؛ علی سلیمانی؛ فرشاد قوشچی؛ میثم اویسی


اثر محلول‌پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی خرفه ( Portulaca oleracea) تحت تأثیر تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3977.1947

رقیه بام شاد؛ علیرضا سیروس مهر؛ علی اکبر محمودی؛ نورالله حیدری صادق


ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت (.Zea mays L) تحت شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-262 فروردین 781

10.22077/escs.2020.3862.1929

معصومه علی زاده فروتن؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی


بررسی پاسخ ارقام اصلاح شده جدید یونجه نسبت به شوری در شرایط مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2020.3923.1935

حسن منیری‌فر؛ آرزو میرمظفری


بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از زه‌آب نیشکر برروی خصوصیات کیفی خاک و عملکرد 20 ژنوتیپ گندم در جنوب خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3921.1934

پیمان ورجاوند؛ سید بهرام اندرزیان؛ علی مختاران؛ عبدالنور مصدقی


تاثیر دو نوع جلبک بر خصوصیات رشدی گیاه گندم و ریحان در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.4034.1957

محمد حسن سیاری زهان؛ محمد حسین صیادی اناری؛ غلام رضا زمانی؛ سهراب محمودی؛ فرزانه گلستانی فر


ارزیابی جوانه‌زنی و شاخص‌های ریخت‌شناسی سه رقم کینوا (Chenopodiom quinoa Willd) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3968.1946

فاطمه شاکری؛ سمیه رستگار؛ حامد حسن زاده خانکهدانی


ارزیابی اثر تنش سرما بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رقم تجاری نیشکر CP69-1062 با گونه Saccharum spontaneum در مرحله ی گیاهچه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3919.1937

ماجده نیسی؛ براتعلی فاخری؛ اسماعیل ابراهیمی؛ عباسعلی امام جمعه؛ جواد ظهیری؛ مسعود پرویزی آلمانی


فرآیندها و کارکردهای ژنوتیپ‌های عدس (.Lens culinaris Medik) در مقابله با تنش یخ‌زدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3940.1941

جعفر نباتی؛ علی اکبر محمودی؛ سیده محبوبه میر میران؛ سعید فیض آبادی؛ محمد محمدی؛ احمد نظامی


بررسی کاربرد شاخص SIIG در گزینش لاین‌های خالص جو با عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب در مناطق گرم ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3912.1940

علی براتی؛ حسن زالی؛ شیر علی کوهکن؛ اکبر مرزوقیان؛ احمد قلی پور


تأثیر نانو سیلیکون بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه گاوزبان اروپایی (.Borago oficinalis L) تحت تنش کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3997.1951

شهرزاد حسینی؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ زاده؛ شهربانو ابوطالبی


ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تنش غرقاب و رابطه آن با عملکرد دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2022.3084.1792

لیلا فروغی؛ سرالله گالشی