کلیدواژه‌ها = کربوهیدرات
تعداد مقالات: 3
1. تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 401-412

10.22077/escs.2017.151.1036

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی؛ الهه برومند رضازاده؛ سعید خانی نزاد