کلیدواژه‌ها = آبیاری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی ژنوتیپ‌‌های متحمل به خشکی گیاه سویا با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-40

10.22077/escs.2019.1656.1371

علیرضا رهی؛ حمید نجفی زرینی؛ غلامعلی رنجبر؛ مهدی قاجار سپانلو


2. بررسی تأثیر سطوح تنش رطوبتی بر عملکرد، میزان اسانس و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه زوفایی (.Thymbra spicata L)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 943-957

10.22077/escs.2018.1081.1216

فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع