کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 7
3. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در ژرم پلاسم برنج خارجی با استفاده از تکنیک گرافیکی GGE biplot در شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 347-363

10.22077/escs.2018.1363.1286

حال بی بی بادیردست؛ سید یحیی صالحی؛ حسین صبوری؛ علی موافقی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


4. ارزیابی سبزشدن توده ‏های ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش ‏های شوری و خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 567-578

10.22077/escs.2019.1430.1312

ماریه سادات میرفاضلی؛ غلامعباس اکبری؛ حسینعلی رامشینی


6. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برنج در مرحله گیاهچه‌ای

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 205-216

10.22077/escs.2016.216

پرهام نیک‌سیر؛ سعید نواب‌پور؛ حسین صبوری؛ حسن سلطانلو


7. اثر شوری خاک و آب بر رشد و عملکرد چند ژنوتیپ گندم نان

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 97-110

10.22077/escs.2014.142

احمدرضا محمدزاده؛ حمید سیادت؛ ابراهیم پذیرا