کلیدواژه‌ها = تنش کم آبی
تعداد مقالات: 7
3. بررسی سازگاری، پتانسیل عملکرد دانه و روابط بین صفات در ارقام و لاین‌های جو بهاره در استان آذربایجان‌غربی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 709-724

10.22077/escs.2019.1593.1359

رقیه فاطمی؛ مهرداد یارنیا؛ سلیمان محمدی؛ ابراهیم خلیل وند؛ یهرام میرشکاری


7. اثرمحلول پاشی نانو اکسید روی بر عملکرد و راندمان مصرف آب ارزن دم روباهی در شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 37-46

10.22077/escs.2013.136

ناهید داودی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی؛ علی آذری نصرآباد