کلیدواژه‌ها = عملکرد ریشه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های S1 گرد‌ه‌افشان چغندرقند تحت شرایط تنش کم‌آبیاری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1075-1089

10.22077/escs.2019.1769.1406

حسن حمیدی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ مسعود احمدی؛ حسن سلطانلو


2. برآورد هتروزیس و قابلیت توارث پذیری تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های تست کراس‌ چغندرقند

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 275-288

10.22077/escs.2017.617.1122

حسن حمیدی؛ مسعود احمدی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ علی معصومی؛ سارا خرمیان


3. بررسی برخی صفات کمّی و کیفی چغندرقند در پاسخ به محلول‌پاشی متانول و تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 169-178

10.22077/escs.2016.213

ایمان نادعلی؛ مهرداد یارنیا؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ فرهاد فرح وش


4. تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 139-150

10.22077/escs.2012.106

سعید رضا حسین‌زاده؛ اعظم سلیمی؛ علی گنجعلی