کلیدواژه‌ها = درصد بقاء
تعداد مقالات: 7
1. اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در اکوتیپ‌های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 185-198

10.22077/escs.2017.76.1019

سیده محبوبه میرمیران؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


2. ارزیابی تحمل به سرمای گیاه خاکشیر (L. Descurainia Sophia) تحت شرایط کنترل شده

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 627-639

10.22077/escs.2017.70.1016

احمد نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم جانعلی زاده قزوینی؛ روح الله حسن بیگی


4. واکنش گیاه زعفران (.Crocus sativus L) به تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-86

10.22077/escs.2016.301

احمد نظامی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ سارا سنجانی


5. تأثیر بررسی اثرات تنش کم‌آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-74

10.22077/escs.2016.300

سمیه نظامی؛ سید حسین نعمتی؛ حسین آرویی؛ عبدالرضا باقری


6. تأثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 319-334

10.22077/escs.2016.243

علی کمندی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


7. اثر تنش یخ‌زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 117-125

10.22077/escs.2012.104

ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم یوسف ثانی؛ احمد نظامی؛ محمد جواد موسوی؛ فاطمه کیخا؛ سمیه نظامی