کلیدواژه‌ها = خصوصیات مرفولوژیک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 507-524

10.22077/escs.2018.1378.1295

یوسف سهرابی؛ وریا ویسانی؛ غلامرضا حیدری؛ خسرو محمدی؛ کاظم قاسمی گلعذانی