کلیدواژه‌ها = تحمل به شوری
تعداد مقالات: 3
3. کاربرد روش اصلاح موتاسیونی جهت ارزیابی لاین‌های موتانت برنج (Oryza sativa L.) متحمل به شوری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 387-394

10.22077/escs.2017.466

زهرا مجیدی؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری