نویسنده = محمد جواد ثقه الاسلامی
تعداد مقالات: 2
1. اثرمحلول پاشی نانو اکسید روی بر عملکرد و راندمان مصرف آب ارزن دم روباهی در شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 37-46

10.22077/escs.2013.136

ناهید داودی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی؛ علی آذری نصرآباد


2. اثر تنش آبی و پلیمر (سوپرجاذب A200) بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت (Zea mays L.)در منطقه بیرجند

دوره 4، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 11-19

10.22077/escs.2011.95

منصور فاضلی رستم پور؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی